Jogi alap

A 2018. évi XCIV. törvény az egyes foglalkozási tárgyú törvények módosításáról 26. § (2) előírja, hogy a munkavédelmi képviselők oktatása a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet. A rendelkezés 2019. január 1-től hatályos.

Képzéseink a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) hatálya alá tartozó, engedélyezett képzési programok.
A képzések nyilvántartásba vételi száma:

Munkavédelmi képviselő alapképzés E-000557/2014/D002
Munkavédelmi képviselő továbbképzés E-000557/2014/D003

Felnőttképzési engedélyszámunk: E-000557/2014.

Munkavédelmi képviselő választást kötelező tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma eléri a 20 főt (1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről 2016. július 08-án hatályba lépett módosítása).

A törvény által szabályozott esetekben (Munkavédelmi törvény 70. §), egyes cégeknél vagy intézményeknél több képviselőt is kell választani, ők (3 fő felett) alkotják a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére az Mt. (2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről 238. §) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

A munkavédelmi képviselő(ke)t egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják.


A Munkavédelmi törvény 75.§ (1) bekezdés c) pontja alapján "egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás képzésben való részvételi lehetőséget" kell a munkáltatónak biztosítania a megválasztott munkavédelmi képviselő(k)nek.

A kötelező képzés módjai tehát:

•    ALAPKÉPZÉS a megválasztást követően: 2 munkanap, 2 x 8 óra szünetekkel

•    TOVÁBBKÉPZÉS évente: 1 munkanap, 1 x 8 óra szünetekkel

A 75.§ (2) bekezdés szerint a képzés költségei a munkáltatót terhelik, illetve a képzés csak rendes munkaidőben történhet.

Kinek kell részt vennie?

 

Munkavédelmi képviselő az a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.

Minden megválasztott képviselőnek részt kell vennie képzésen, évenként (365 naponként) 1 alkalommal

·        először a megválasztást követő 1 évben belül, 16 órás alapképzésen

·        ezután évente 8 órás továbbképzésen.

A határidők alapja tehát a választás időpontja, nem a naptári év! A megválasztás dátumától 1 év (365) nap áll rendelkezésre az alapképzés elvégzésére, majd az alapképzés elvégzésének dátumától évenként (365 naponként) kell továbbképzésen részt venni.

Tovább
Hogyan jelentkezhet?
  • A Válasszon képzési ajánlatainkból menüpont alatt találja aktuális helyszíneinket és időpontjainkat. Képzéseinket folyamatosan indítjuk.
    A kiválasztott helyszínre kattintva megtalálja a részleteket, és a jelentkezési lapot.
     

                    Amennyiben kérdése van, Ügyfélszolgálatunk várja hívását.

 

Ezért válasszon bennünket
  • Mert a képzés résztvevői kompetenciát szereznek a munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlására és elsajátítják a képviselői tevékenység gyakorlásához szükséges alapvető szakmai ismereteket. Megismerik az érdekérvényesítés lehetőségeit és módszereit, valamint a munkáltatóval és a szakhatóságokkal való együttműködés lehetőségeinek formáit is.
  • Mert tapasztalt szakembereink a későbbiekben is készséggel állnak rendelkezésére. A Képviselői konzultáció menüpontban a nálunk végzett képviselők a teljes évben feltehetik a témában kérdéseiket oldalunkon, melyre szakértőink válaszolnak.
  • Mert figyelmet fordítunk az egyedi igényekre: olyan munkáltatóknak, amelyeknél több tevékenységi körhöz kapcsolódóan szükséges munkavédelmi képviselők képzése csoportos, kihelyezett képzést biztosítunk, ahol a saját tevékenységhez igazodó tematika alapján sajátíthatják el a szükséges jogi és szakmai ismereteket.
Tovább
Válasszon képzési ajánlatainkból

 
OK