Munkavédelmi képviselő az a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.

Munkavédelmi képviselő választást kötelező tartani minden olyan munkáltatónál (cég vagy intézmény), ahol a munkavállalók létszáma eléri vagy meghaladja a 20 főt. (Igen, nem csak a vállalkozási, hanem a közszféra szereplőinek is kötelező! Önkormányzatok, iskolák…stb.)

A törvény által szabályozott esetekben, egyes cégeknél vagy intézményeknél több képviselőt is kell választani, ők (3 fő felett) alkotják a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége, a Munkavédelmi törvény és a Munka törvénykönyve rendelkezései alapján.

A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják.

A törvény alapján egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás képzésben való részvételi lehetőséget kell a munkáltatónak biztosítania a megválasztott munkavédelmi képviselőnek.

A kötelező képzés módjai tehát:

• ALAPKÉPZÉS a megválasztást követően: 2 munkanap, 2 x 8 óra szünetekkel

  • TOVÁBBKÉPZÉS évente: 1 munkanap, 1 x 8 óra szünetekkel

Minden megválasztott képviselőnek részt kell vennie képzésen , évenként (365 naponként) 1 alkalommal

  •  először a megválasztást követő 1 évben belül, 16 órás alapképzésen
  •  ezután évente 8 órás továbbképzésen.

A határidők alapja tehát a választás időpontja, nem a naptári év! A megválasztás dátumától 1 év (365) nap áll rendelkezésre az alapképzés elvégzésére, majd az alapképzés elvégzésének dátumától évenként (365 naponként) kell továbbképzésen részt venni.

A Munkavédelmi törvény szerint a képzés költségei a munkáltatót terhelik, illetve a képzés csak rendes munkaidőben történhet.