A 2018. évi XCIV. törvény az egyes foglalkozási tárgyú törvények módosításáról 26. § (2) előírja, hogy a munkavédelmi képviselők oktatása a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet. A rendelkezés 2019. január 1-től hatályos.

Képzéseink a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) hatálya alá tartozó, engedélyezett képzési programok.
A képzések nyilvántartásba vételi száma:

Munkavédelmi képviselő alapképzés E-000557/2014/D002
Munkavédelmi képviselő továbbképzés E-000557/2014/D003

Felnőttképzési engedélyszámunk: E-000557/2014.

Munkavédelmi képviselő választást kötelező tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma eléri a 20 főt (1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről 2016. július 08-án hatályba lépett módosítása).

A törvény által szabályozott esetekben (Munkavédelmi törvény 70. §), egyes cégeknél vagy intézményeknél több képviselőt is kell választani, ők (3 fő felett) alkotják a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére az Mt. (2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről 238. §) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

A munkavédelmi képviselő(ke)t egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják.

Munkavédelmi törvény 75.§ (1) bekezdés c) pontja alapján “egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás képzésben való részvételi lehetőséget” kell a munkáltatónak biztosítania a megválasztott munkavédelmi képviselő(k)nek.

A kötelező képzés módjai tehát:

•    ALAPKÉPZÉS a megválasztást követően: 2 munkanap, 2 x 8 óra szünetekkel

•    TOVÁBBKÉPZÉS évente: 1 munkanap, 1 x 8 óra szünetekkel

A 75.§ (2) bekezdés szerint a képzés költségei a munkáltatót terhelik, illetve a képzés csak rendes munkaidőben történhet.