Munkavédelmi képviselők Továbbképzése – Szolgáltatás- irodai munkavégzés (8 óra)

 

A képzés résztvevői kompetenciát szereznek a munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlására és elsajátítják a képviselői tevékenység gyakorlásához szükséges alapvető szakmai ismereteket. Megismerik az érdekérvényesítés lehetőségeit és módszereit, valamint a munkáltatóval és a szakhatóságokkal való együttműködés lehetőségeinek formáit is.

Képzéseink megfelelnek a Gazdaságfejlesztési Minisztérium munkavédelmi képviselő alap- és továbbképzés képzési követelményeinek, továbbá valamennyi képzésünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) hatálya alá tartozó, bejelentett képzési program.

A képzés elvégzésével ellátható tevékenység:

A munkavédelmi képviselő az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket képviseli. A munkavédelmi képviselő meggyőződik a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról; az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról; a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.

A képzés elvégzésének igazolása:

A képzés eredményes elvégzésének nem feltétele a számonkérés. A képzés elvégzéséről az Fktv. 13/B. § (1)bekezdése szerinti tanúsítványt állítunk ki.

Oktatóink:
Kodolányi Gábor munkabiztonsági-igazságügyi szakértő, a MUFOSZ elnökségi tagja
Mészáros Balázs munkavédelmi szakmérnök a MUFOSZ elnöke
Rácz Krisztián munkabiztonsági szakértő, műszaki szakoktató, tűzvédelmi főelőadó
Dudás Katalin munkajogász, egyetemi adjunktus

A képzés témakörei:

Szolgáltatás- irodai munkavégzés szerinti munkavédelmi követelmények: 4 óra
– A munkafolyamat(ok) ismertetése
– Főbb veszélyek, megterhelések és egészségkárosító kockázatok
– A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésének lehetséges módjai
– Főbb magatartási szabályok
– A munkáltató tevékenységére vonatkozó munkavédelmet érintő jogszabályok, szabályzatok, szabványok ismertetése

A képernyős munkahelyen dolgozók egészségének védelme: 2 óra
– A képernyős munkahelyek kialakításának főbb szempontjai
– A képernyős munkahelyeken történő munkavégzés kockázatai
– A számítástechnikai eszközzel végzett távmunka speciális munkavédelmi szabályai
– A munkáltató feladata, kötelessége
– A foglalkozás-egészségügyi orvos feladatai
– A munkavédelmi képviselő jogosultságai

A munkavédelmi képviselő feladatellátása a gyakorlatban 2 óra
– A munkavédelmi képviselő feladatai
– A munkavédelmi képviselő jogosultságai
– A munkavédelmi képviselő kötelezettségei
– Részvétel a kivizsgálásokban, a munkavédelmi szemle lefolytatásában

Tájékoztatjuk, hogy az Ön öt éves mandátumának ideje alatt azonos témakörű továbbképzést csak egyszer végezhet el. Amennyiben az öt éves ciklusa alatt a Menedzser Praxisnál végzi a képzéseket ennek a feltételnek maradéktalanul megfelelhet, mert képzési szakértőink ennek megfelelően állítják össze a tevékenységi köröknek megfelelő képzési tematikákat. A képzéssel kapcsolatban a kepzes@mprx.hu címen konzultációs lehetőséget biztosítunk Önnek munkavédelmi szakértőinkkel, ahol megteheti a továbbképzéssel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit.

A legnagyobb hazai tulajdonú jogi és gazdasági információs vállalatként megtisztelő számunkra, hogy Önnek is biztosíthatjuk a fentiekben leírt képzési szolgáltatást.

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000053

Megosztás

Facebook
Twitter
LinkedIn